Elektrická lokomotiva s pomocným spalovacím motorem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michálek, Tomáš
dc.contributor.author Štembírek, Jiří
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:08Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68696
dc.description.abstract Práce se zabývá možnostmi instalace pomocného spalovacího motoru, tzv. last mile pohonu, do elektrické lokomotivy. Cílem je představit tento novodobý trend, objasnit jeho výhody, ukázat na konkrétní lokomotivě trakční parametry pohonu při různých výkonnostních variantách spalovacího motoru a také určit přibližné rozměry a hmotnost LM modulu pro případnou zástavbu do elektrické lokomotivy. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject last mile cze
dc.subject pomocný spalovací motor cze
dc.subject elektrické lokomotivy cze
dc.subject last mile eng
dc.subject diesel shunting module eng
dc.subject electric locomotives eng
dc.title Elektrická lokomotiva s pomocným spalovacím motorem cze
dc.title.alternative The Electric Locomotive with Diesel Shunting Module eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štěpánek, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the installation of diesel shunting module (last mile engine) to electric locomotive. The aim is to give an overview of the trend, to explain its advantages, to show the traction parameters of locomotive with multiple diesel engines, and finally, to determine the dimensions and weight of the last mile engine. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Kolejová vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36150
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a vyčerpávajícím způsobem zodpověděl dotazy z posudků. cze
dc.identifier.stag 32804
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account