Vliv vybraných prvků aktivní bezpečnosti na chování vozidla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jan
dc.contributor.author Kubíček, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:07Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68694
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na systémy řízení podvozku. Předmětem této práce je především rozbor vybraných krizových situací a testování těchto systémů během jízdních zkoušek. Na základě teoretického rozboru a následných praktických zkoušek je zde prezentována míra zásahu jednotlivých systémů do chování vozidla. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení podvozku cze
dc.subject elektronická kontrola stability cze
dc.subject protiblokovací systém cze
dc.subject elektronické systémy podvozků cze
dc.subject losí test. cze
dc.subject chassis control eng
dc.subject electronic stability control eng
dc.subject anti-lock Brake Systém eng
dc.subject moose test eng
dc.title Vliv vybraných prvků aktivní bezpečnosti na chování vozidla cze
dc.title.alternative Influence of selected active safety features on car performance eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is focused on chassis control systems. This work is primarily an analysis of selected emergencies and testing of these systems during driving tests. Based on theoretical analysis and subsequent practical tests presented here are influences of individual systems into the vehicle behavior. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36027
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Ve své prezentaci student komisi seznámil s vlivem vybraných prvků aktivní bezpečnosti na chování vozidla. Prezentace působila nepřipraveně a nepřehledně. Projev studenta byl matoucí. V následné rozpravě reagoval na dotazy členů komise pohotově a prokázal hlubokou znalost problematiky. Členové komise neměli k práci významných připomínek. Závěr komise zněl, že obhajoba bakalářské práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 30615
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account