Atraktivita vybrané společnosti z pohledu studentů středních a vysokých škol dopravního zaměření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Skalický, Jaroslav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:00Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68687
dc.description.abstract Práce je zaměřena na atraktivitu vybrané společnosti z pohledu studentů. Také se zabývá personálním marketingem, lidskými zdroji a zaměstnáváním studentů. Cílem práce je tedy zjistit atraktivitu vybrané společnosti z pohledu studentů vysokých a středních škol dopravního zaměření a vytvořit návrhy na její zlepšení. cze
dc.format 106 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject studenti cze
dc.subject atraktivita cze
dc.subject personální management cze
dc.subject students eng
dc.subject attractiveness eng
dc.subject personal management eng
dc.title Atraktivita vybrané společnosti z pohledu studentů středních a vysokých škol dopravního zaměření cze
dc.title.alternative Attractiveness of the selected company for students of transportation-focused highschools and colleges eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hammerová, Kateřina
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis is focuses on the attractiveness of the selected company for students of transportation-focused secondary schools and colleges. It also deals with the personal marketing, human resources and employing students. The main point is determinate attractiveness of the selected company for students of transportation-focused highschools and colleges and create suggestions for improving attractiveness. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36339
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33539
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account