Zavedení účinného systému identifikovatelnosti a sledovatelnosti materiálu při výrobě kolejových vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Mach, Zdeněk
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68676
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá identifikovatelností a sledovatelností materiálu při výrobě kolejových vozidel ve společnosti Pars nova, a. s. Náplní teoretické části této práce je poskytnutí literární rešerše týkající se daného tématu. Analytická část práce se poté zabývá analýzou současného stavu, jejímž cílem je poskytnutí podkladů pro komparaci a nalezení slabých míst v současném procesu a využívaných technologiích. Na základě analytické části jsou poté vytvořeny návrhy na úpravu stávajícího systému identifikovatelnosti a sledovatelnosti materiálu. V poslední části práce jsou tyto návrhy vyhodnoceny z hlediska nákladů a přínosů. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject skladovací procesy cze
dc.subject hutní materiál cze
dc.subject identifikovatelnost cze
dc.subject QR kódy cze
dc.subject ERP cze
dc.subject WMS cze
dc.subject storage processes eng
dc.subject metallurgical material eng
dc.subject traceability eng
dc.subject QR codes eng
dc.subject ERP eng
dc.subject WMS eng
dc.title Zavedení účinného systému identifikovatelnosti a sledovatelnosti materiálu při výrobě kolejových vozidel cze
dc.title.alternative Implementation of effective system on identification and traceability of material in the production of rail vehicles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šmidlík, Petr
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on identification and traceability of material in production of railway vehicles in Pars nova, a. s. Content of theoretical part is literary research of related topic. Analytical part is mainly about analysis about current situation and to provide data for comparing and evaluation in used technologies. On the bases of the analysis of the current state improvements are suggested. In the final part of this work financial costs and benefits are mentioned. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36347
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33523
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account