Automatická identifikace vratných obalů v Pardubickém pivovaru a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Dalecká, Renata
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:48Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68661
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá automatickou identifikací vratných obalů v Pardubickém pivovaru. První kapitola je věnována teoretickému vymezení pojmů zaměřených na problematiku automatické identifikace vratných obalů. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu a vymezením jednotlivých procesů v podniku. Ve třetí kapitole jsou definovány návrhy na změnu sledování vratných obalů a sestaveny jednotlivé fáze postupu zavedení automatické identifikace. Poslední část diplomové práce je věnována ekonomickému zhodnocení navrhovaného systému. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vratné obaly cze
dc.subject automatická identifikace cze
dc.subject čárové kódy cze
dc.subject RFID technologie cze
dc.subject returnable container eng
dc.subject automatic identification eng
dc.subject bar code eng
dc.subject RFID technology eng
dc.title Automatická identifikace vratných obalů v Pardubickém pivovaru a.s. cze
dc.title.alternative Automatic identification of returnable packaging in the Pardubice brewery eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štursa, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with automatic identification of returnable packaging in the Pardubice brewery. The first chapter is devoted to the theoretical definition of concepts focused on the issue of automatic identification of returnable packaging. The practical part deals with analysis of current situation and definition of individual processes in the company. The third chapter defines proposals for changing the traceability of returnable packaging and compiles the individual stages of the process of introducing automatic identification. The last part of the thesis deals with the economic evaluation of the proposed system. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36368
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33496
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account