Posouzení starších použitých osobních dopravních prostředků jako vhodného reálného aktiva pro investování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Cinek, Luboš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:47Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68660
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na posouzení starších použitých osobních dopravních prostředků jako vhodného reálného aktiva pro investování. Analyzuje důležité legislativní aspekty pro historická vozidla. Uvádí porovnání vstupu na investiční trh historických vozidel a analýzu výnosu ve zvoleném období. Dále je představena možnost investování a zhodnocení výhodnosti oproti jiným reálným aktivům. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject investování cze
dc.subject FIVA cze
dc.subject reálná aktiva cze
dc.subject historická vozidla cze
dc.subject investment eng
dc.subject FIVA eng
dc.subject real assets eng
dc.subject historical vehicles eng
dc.title Posouzení starších použitých osobních dopravních prostředků jako vhodného reálného aktiva pro investování cze
dc.title.alternative Appraisal of older used passenger vehicles as a suitable real asset for investment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotný, Josef
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the assessment of older personal vehicles as an appropriate real assets for investment. The thesis analyzes important legislative aspects for historical vehicles. This thesis compares the input to the investment market with historical vehicles and analyzes the returns in selected period. The thesis represents the possibility of investing and evaluating the advantage of investing over other real assets. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36364
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33493
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account