Řízení zásob ve společnosti Britterm, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Dykast, Radek
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:28Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68626
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na oblast řízení zásob ve společnosti Britterm, a.s., s cílem zlepšení současného řízení zásob v této společnosti. Teoretická část obsahuje související okolnosti ohledně skladování, samotných zásob, objednacích systémů a ukazatelů úrovně řízení zásob. Praktická část obsahuje analýzu řízení zásob ve společnosti Britterm, a.s., spolu s návrhy na zlepšení řízení zásob v podniku. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zásoby cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject skladování cze
dc.subject objednací množství cze
dc.subject peněžní výdaje cze
dc.subject poptávka cze
dc.subject stocks eng
dc.subject inventory management eng
dc.subject storage eng
dc.subject order quantity eng
dc.subject cash expenditure eng
dc.subject demand eng
dc.title Řízení zásob ve společnosti Britterm, a.s. cze
dc.title.alternative Inventory management in the company Britterm, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the field of supply management in the company Britterm, a. s. with the aim to improve current supply management in this company. The theoretical part contains related circumstances regarding storage, separate supplies, ordering systems and indicators of the level of supply management. The practical part contains an analysis of supply management in the company Britterm, a. s. along with suggestions for improvements of the supply managemet in this company. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36448
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33576
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account