Materiálové toky v Austin Detonator s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Doležal, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:28Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68625
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na materiálové toky ve společnosti Austin Detonator s.r.o., obsahuje analýzu stávajících toků a návrh využití čárových kódů v materiálovém toku firmy. Hlavní náplní práce je vytvořit podklad pro realizaci označení manipulačních jednotek pomocí čárového kódu. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject materiálové toky cze
dc.subject čárové kódy cze
dc.subject skladování cze
dc.subject manipulace s materiálem cze
dc.subject automatická identifikace cze
dc.subject material flows eng
dc.subject barcodes eng
dc.subject storage eng
dc.subject material handling eng
dc.subject automatic identification eng
dc.title Materiálové toky v Austin Detonator s.r.o. cze
dc.title.alternative Material flow in Austin Detonator s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The work is focused on the material flow in the Austin Detonator s.r.o. company. It includes the analysis of existing flows and a plan how to use bar codes in the company material flow. The main objective of the work is to create a background for implementation of the manipulating units labeling with bar codes. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36474
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33575
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account