Finanční gramotnost pojištění vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina
dc.contributor.author Štrynclová, Nicole
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:21Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68619
dc.description.abstract Cíl této bakalářské práce je zjistit stav povědomí o pojištění vozidel u vybrané části populace České republiky. Součástí práce je také sestavení dotazníku a vyhodnocení získaných dat statistickými metodami. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pojištění cze
dc.subject pojištění vozidel cze
dc.subject finanční gramotnost cze
dc.subject povinné ručení cze
dc.subject havarijní pojištění cze
dc.subject insurance eng
dc.subject car insurence eng
dc.subject financial literacy eng
dc.subject compulsory insurance of vehicles eng
dc.subject accident insurance eng
dc.title Finanční gramotnost pojištění vozidel cze
dc.title.alternative Financial literacy of insured vehicles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to determine people´s awareness of car insurance in the Czech Republic. Moreover, the thesis includes a compilation of a questionnaire and an evaluation of the collected data using statistic methods. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36298
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s bakalářskou prací s názvem Finanční gramotnost pojištění vozidel. Studentka zodpověděla tyto otázky: Pokud byste měla zopakovat šetření finanční gramotnosti, navrhla byste nějaké změny v dotazníku nebo ve způsobu sběru dat? Jaký je váš návrh na zlepšení finanční gramotnosti v této oblasti? Máte představu, jak probíhá výuka finanční gramotnosti na školách? Jak chápete finanční gramotnost? Kde byste získala informace o finanční gramotnosti? Zjišťovala jste finanční možnosti respondentů? cze
dc.identifier.stag 31930
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account