Teorie chaosu v ekonomických modelech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koudela, Libor
dc.contributor.author Röhrich, Jindřich
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:21Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68618
dc.description.abstract Cílem práce je seznámit čtenáře se základy teorie chasou, popsat a kriticky zhodnotit její použití v ekonomických modelech. Teorie chaosu se nepoužívá pouze v ekonomii, ale zasahuje i do dalších vědních oborů, například do meteorologie, kosmologie či biologie. Jedná se o jeden z největších objevů 20. století. Závěrem práce je zhodnocení teorie chaosu a výsledků jejího použití. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject teorie chaosu cze
dc.subject fraktální geometrie cze
dc.subject dynamické systémy cze
dc.subject nelineární systémy cze
dc.subject Chaos Theory eng
dc.subject fractals eng
dc.subject dynamics systems eng
dc.subject non-linear systems eng
dc.title Teorie chaosu v ekonomických modelech cze
dc.title.alternative Chaos Theory and Its Applications in Economics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to acquaint readers with the foundation of Chaos Theory and subsequently describe and critically analyse its application on economic models. Not only is Chaos Theory used in economics but it also related to other scientific disciplines such as meteorology, cosmology and biology. It is one of the biggest discoveries of the 20th century. Finally, the thesis evaluates Chaos Theory and the results of its application. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36309
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s bakalářskou prací s názvem Teorie chaosu v ekonomických modelech. Student odpověděl na tyto otázky: Jak je obecně interpretována hodnota Hurstova koeficientu menší než 0,5 a co znamená návrat k průměrné hodnotě? Jakým způsobem by bylo možné při hlubší analýze časové řady, u níž hodnota H stanovená pomocí R/S analýzy překračuje významně hodnotu 0,5, ověřit existenci dlouhodobého paměťového cyklu? cze
dc.identifier.stag 31909
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account