Domácí násilí na ženách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Drapáková, Michaela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:52Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68602
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá velmi závažnou problematikou domácího násilí. Cílem diplomové práce je náležitě popsat a upozornit na problematiku domácího násilí jako rizikového chování, jehož výskyt a řešení je v současné době velmi diskutovaným celospolečenským tématem. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je čerpáno z odborných publikací, právních norem a metodik Policie České republiky. V praktické části diplomové práce je zpracován Kvalitativní výzkum na základě polostrukturovaných rozhovorů. cze
dc.format 165 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cze
dc.subject žena cze
dc.subject oběť cze
dc.subject agresor cze
dc.subject násilí cze
dc.subject domestic violence eng
dc.subject women eng
dc.subject victim eng
dc.subject aggressor eng
dc.subject violence eng
dc.title Domácí násilí na ženách cze
dc.title.alternative Domestic violence against women eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a very serious issue of domestic violence. The thesis aims to describe adequately highlight the issue of domestic violence as a risk behavior, the incidence and solutions in the current society-wide very hot topic. The work is Divided into practical theoretical plunging. The Theoretical part is drawn from scientific publications, legal norms methodologies Police of the Czech Republic. In the practical part of the thesis is the qualitative research based on interviews. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35749
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence \par{Studentka seznámila komisi s tématem a~cíli diplomové práce, představila způsob jejího zpracování a užitou metodologii. Aktivně se účastnila rozpravy a odpověděla na otázky z posudků.\par} cze
dc.identifier.stag 32663
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account