Návrh dopravního řešení městské části Rataje, Hlinsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav
dc.contributor.author Hájková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:42Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68596
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem dopravního řešení městské části Rataje, Hlinsko. V návrhu je řešena úprava místních komunikací, křižovatek, doprava v klidu a komunikace pro chodce s napojením na plánovanou zástavbu. cze
dc.format 22 s. + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.subject komunikace pro pěší cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject zóna 30 cze
dc.subject local roads eng
dc.subject circular junction eng
dc.subject pedestrian communication eng
dc.subject roads eng
dc.subject zone 30 eng
dc.title Návrh dopravního řešení městské části Rataje, Hlinsko cze
dc.title.alternative Design of Transport Solution in Rataje District, Hlinsko eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the design of the transport solution of the Rataje district, Hlinsko. The proposal deals with the regulation of local roads, traffic in peace and pedestrian communication with connection to the planned development. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36829
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 32423
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account