Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Rudolfová, Renée
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:25Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:25Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68585
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj Okresního archivu Holešov v časovém období 1942-1960. Po 2. světové válce neexistoval jednotný archivní systém. Vznik okresních archivů měl dopomoci k lepší organizaci nejen státní správy. Na pozadí činnosti Okresního archivu v Holešově, sledujeme vývoj československého archivnictví. Především jsou zdůrazněny dva stěžejní mezníky archivní služby. Jedná se o vládní nařízení č. 29/1954 Sb. o archivnictví a zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění státu. Zmíněny jsou obecní archivy v Bystřici pod Hostýnem, Dřevohosticích a Fryštáku. Tyto archivy působily jako pobočky Okresního archivu v Holešově. Závěr práce shrnuje události po ukončení působnosti Okresního archivu Holešov na základě reakcí v regionálním tisku. cze
dc.format 59 s. (134 378)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject archivnictví cze
dc.subject archiv cze
dc.subject okresní archiv cze
dc.subject městský archiv cze
dc.subject okres cze
dc.subject Holešov cze
dc.subject archival science eng
dc.subject archive eng
dc.subject district archive eng
dc.subject city archive eng
dc.subject district eng
dc.subject Holešov eng
dc.title Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960 cze
dc.title.alternative History of the State District Archive Holešov to 1960 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vlasáková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the development of the District archive Holešov in the time period 1942-1960. After the second world war, there wasn't any unified archive system. Formation of district archives was supposed to help to better organization not only of state administration. On the background of activity of the District archive in Holešov we can follow the development of Czechoslovakian archival science. Especially two main milestones of the archival service are emphasized. It is government regulation no. 29/1954 Sb. about the archival science and Act. no. 36/1960 Sb. about the territorial division of the state. Archives in Bystřice pod Hostýnem, Dřevohostice and Fryšták are mentioned. These archives acted as the branches of District archive in Holešov. Conclusion of the thesis summarizes events after the end of the scope of the District archive Holešov based on reactions in the regional press. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35878
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení práce. 2. Posudek vedoucí práce a oponentky. 3. Diskuse - potenciál výzkumu, další osudy archiválií. cze
dc.identifier.stag 32519
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account