Hejtmanská správa pardubického panství v letech 1679 - 1681

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prchal, Vítězslav
dc.contributor.author Strejček, Radek
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:24Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68584
dc.description.abstract Tato práce se zabývá hejtmanskou správou komorního panství Pardubice mezi lety 1679 1681. Na základě pramenů k velkostatku a správě Pardubic bude přiblížena úřednická praxe, která bude následně porovnána s obecnou normou. Stručně bude popsán i život hejtmana Lysandera, který v daných letech úřadoval. cze
dc.format 82
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komorní velkostatek cze
dc.subject České královská komora cze
dc.subject správa panství cze
dc.subject instrukce cze
dc.subject hejtman cze
dc.subject Chamber estate eng
dc.subject Bohemian Royal Chamber eng
dc.subject Estate administrativ eng
dc.subject Instructions eng
dc.subject Hetman eng
dc.title Hejtmanská správa pardubického panství v letech 1679 - 1681 cze
dc.title.alternative The "Hauptmann" Office and the Administration of the Royal Estate Pardubice between 1679 - 1681 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vlasáková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-05-22
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is The Hetman office and the Administration of the Royal Estate Pardubice between 1679 1681. On the basis of sources of the estate Pardubice will be approached clerical practices, which will bet han compared with the norm. In this work will be briefly described the life of Governor Lysander, who was in office in those years. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence \par{1. Představení práce autorem. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava - ~dějiny velkostatku, komorní velkostatek v Pardubicích v 17. století, hejtman Lysander a rybníkářství\par} cze
dc.identifier.stag 32506
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account