Analýza úrovně spisové služby a její porovnání u Úřadu práce Pardubice a Dětského domova Holice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pochobradská, Helena
dc.contributor.author Pižlová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:20Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68577
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spisové služby u původců Úřad práce Pardubice a Dětský domov Holice. Úplné shrnutí metod výkonu spisové služby stanovené legislativou České republiky. Zaměření na výkon spisové služby u vybraných původců a způsob vedení spisové služby. Součástí práce je analýza spisové služby a srovnání mezi oběma původci. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Úřad práce Pardubice cze
dc.subject Dětský domov Holice cze
dc.subject legislativa ČR cze
dc.subject spisová služba cze
dc.subject archiv cze
dc.subject The Labour Office in Pardubice eng
dc.subject Holice Orphanage eng
dc.subject the Czech legislation eng
dc.subject file servise eng
dc.subject archive eng
dc.title Analýza úrovně spisové služby a její porovnání u Úřadu práce Pardubice a Dětského domova Holice cze
dc.title.alternative Analysis of the Level of Record Service and its Comparison in the Labour Office in Pardubice and Children Home in Holice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes the file service agents at the Labour Office in Pardubice and Holice Orphanage. A full summary the file service execution methods prescribed by legislation of the Czech Republic. Focusing on performance the file services for selected agents and method of keeping records service. The work includes analysis of records management and comparison between the two agents. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35880
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení práce. 2. Posudek vedoucí práce a oponentky. 3. Diskuse - skartační znak, informační zdroje. cze
dc.identifier.stag 26750
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account