Hospitalizace žen na oddělení rizikového těhotenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škorničková, Zuzana
dc.contributor.author Jašková, Denisa
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:33Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68551
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována tématu Hospitalizaci žen na oddělení rizikového těhotenství. Teoretická část je zaměřena na problematiku hospitalismu, rizikové gravidity, hypertenze, partus praematurus, hepatopatie, placenta praevia. Výzkumná část je zaměřena na spokojenost klientek během hospitalizace a zjištění ovlivňujících faktorů žen. Tyto informace byly získávány na oddělení rizikové gravidity metodou dotazníkového šetření. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hepatopatie cze
dc.subject hospitalismus cze
dc.subject hypertenze cze
dc.subject partus praematurus cze
dc.subject placenta praevia cze
dc.subject riziková gravidita cze
dc.subject hepatopathy eng
dc.subject hospitalization eng
dc.subject hypertension eng
dc.subject partus praematurus eng
dc.subject placenta praevia eng
dc.subject risk pregnancy eng
dc.title Hospitalizace žen na oddělení rizikového těhotenství cze
dc.title.alternative Women's hospitalization at risk pregnancy department eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pavlová, Petra
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to the topic of hospitalization of women at the risk pregnancy department. The theoretical part focuses on issues of hospitalization, risk pregnancy, hypertension, partus praematurus, hepatopathy, placenta praevia. The research part focuses on the clients' satisfaction during their hospitalization and the identification of women's influencing factors. This information was obtained by questionnaire survey method at the risk pregnancy department. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36534
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Z jakého důvodu v práci zmiňujete hospitalismus? Mohla byste, prosím, blíže vysvětlit jeho vliv na ženy hospitalizované na oddělení rizikového těhotenství? 2. Z jakých všech zdrojů jste vycházela pro tvorbu dotazníku? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 33022
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account