Goniospektrometrická měření tištěných vzorků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíček, Petr
dc.contributor.author Schützová, Eliška
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:15Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68533
dc.description.abstract Tato diplomová práce je věnována gonio-spektrometrickému měření tištěných vzorků a jejich vyhodnocování pomocí matematicko-fyzikální dvousměrné distribuční funkce odrazu (Bidirectional reflectance distribution function). K tomuto účelu byl na Katedře polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice sestaven gonio-spektrofotometr. V práci jsou uvedeny části gonio-spektrofotometru. Jsou diskutovány výsledky získané pro měření řady tištěných vzorků různých barev na různých papírech (matném, lesklém a metalickém) a vhodnost měřícího zařízení pro gonio-spektrometrické měření. cze
dc.format 97 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gonio-spektrometrické měření cze
dc.subject BRDF cze
dc.subject tištěné vzorky cze
dc.subject gonio-spektrofotometr cze
dc.subject Goniospectrometric measurements eng
dc.subject BRDF eng
dc.subject printed samples eng
dc.subject gonio-spectrophotometer eng
dc.title Goniospektrometrická měření tištěných vzorků cze
dc.title.alternative Goniospectrometric measurements of printed samples eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mikula, Milan
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with gonio-spectrometric measurements of printed samples. The main focus is put on evaluation of printed samples by mathematical and physical function . Bidirectional reflectance distribution function. The goinio-spectrometric apparatus used in this work was constructed. Parts of gonio-spectrophotometer are described in this master thesis. Results of the gonio-spectrometric measurements for set of samples of different colours printed on different papers (matt, glossy and metalic) are presented and its suitability for use in gonio-spectrometric measurements is discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37218
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, CSc. - Je možné získat podobná data z elipsometrie? prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. - Jakým způsobem vysvětlíte rozdíly mezi goniospktrometrickými a kolorimetrickými veličinami? ing. Tomáš Syrový, Ph.D. - Film, barvy na metalickém papíru byl transparentní nebo opacitní? Kopíruje vrstva hliníky strukturu papíru? Nemá to vliv na výsledky? cze
dc.identifier.stag 33189
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account