Proteomická analýza choroby pojivové tkáně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikšík, Ivan
dc.contributor.author Hronková, Lucia
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:35Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:35Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68496
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá proteomickou analýzou choroby pojivové tkáně zvané clubfoot. Analýza byla provedena na šesti vzorcích patřících osobám mužského pohlaví, které k nám byly doručeny z Nemocnice Na Bulovce v Praze. Analýza byla provedena 1D elektroforézou, 2D elektroforézou a následně hmotnostní spektrometrií. Zjišťovaly se rozdíly mezi vnitřní (M) a vnější (L) částí chodidla. V M části chodidla se nachází více kolagenu III. a VI., v L části chodidla se nachází více kolagenu XII. a XIV., zato méně kolagenu VI. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 1D elektroforéza cze
dc.subject 2D elektroforéza cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject clubfoot cze
dc.subject 1D electrophoresis eng
dc.subject 2D electrophoresis eng
dc.subject mass spectrometry eng
dc.title Proteomická analýza choroby pojivové tkáně cze
dc.title.alternative Proteomic analysis of connective tissue disease eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jágr, Michal cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis is about proteomic analysis of connective tissue disease called clubfoot. We analyzed seven samples belonging to persons of the male gender that were delivered to us from hospital Na Bulovce in Prague. Analysis was performed by 1D electrophoresis, 2D electrophoresis and mass spectrometry. We were searching for the differences between the medial (M) and lateral (L) part of the foot. In the M part of the foot we found more collagen III. and VI., in the L part of the foot we found more collagen XII. and XIV., but less collagen VI. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35792
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 33109
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account