Analýza látek s antioxidační aktivitou v medovinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fischer, Jan
dc.contributor.author Pravcová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:11Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:11Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68469
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo stanovení jednotlivých fenolických látek s antioxidační aktivitou v medovinách. Vzorky medovin byly analyzovány bez úpravy nebo byly extrahovány do směsi ethylacetát:diethylether. Pro kvantitativní stanovení byla zvolena vysokoúčinná kapalinová chromatografie v systému s obrácenými fázemi ve spojení s hmotnostním spektrometrem. Vybrané fenolické látky byly kvantifikovány a jejich obsah v extraktech byl porovnán s obsahem při analýze neupravených vzorků medovin. Zastoupení fenolických látek v medovinách bylo podobné, lišilo se jejich množství v závislosti na použitém medu či technologii výroby. cze
dc.format 78 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject fenolické látky cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject medoviny cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject phenolic compounds eng
dc.subject antioxidant activity eng
dc.subject meads eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject mass spektrometry eng
dc.subject extraction eng
dc.title Analýza látek s antioxidační aktivitou v medovinách cze
dc.title.alternative Analysis of antioxidants in meads eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česla, Petr
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis was the determination of individual phenolic compounds with antioxidant aktivity in meads. Samples of meads were analyzed either directly without any pretreatments or with extraction step in ethyl acetate:diethyl ether extraction solution. Phenolics were analyzed by high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. Selected phenolic compounds were quantified and ther amount found both in the non-treated samples and in the extraction-treated samples was compared. Phenolic compound profile in analyzed samples was quite similar; their amount depends on honey used and on production technology of mead. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37272
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce a odpověděla na dotazy členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 33440
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account