Nápoje s obsahem čajového extraktu a stanovení jeho obsahu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Tomáš
dc.contributor.author Hainiš, Štěpán
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:03Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68455
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá stanovením derivátů flavonu a methylxantinu v nápojích obsahující čajový extrakt. Nejprve byly optimalizovány podmínky separace metodou kapalinové chromatografie s UV detekcí a následně metoda přípravy vzorku. Pomocí optimalizované metody HPLC-DAD byly stanoveny jednotlivé derivátu flavonu a methylxantinu ve vzorcích ledových čajů obsahující extrakt zeleného nebo černého čaje, v sáčkových zelených a černých čajích a ve vzorcích instantních granulovaných čajů. Přítomnost těchto látek byla ověřena pomocí HPLC-MS. U všech vzorků byla změřena antioxidační kapacita metodou DPPH a ABTS a získané výsledky byly porovnány s množstvím antioxidantů ve vzorcích. cze
dc.format 105 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject čaje cze
dc.subject antioxidační kapacity cze
dc.subject DPPH cze
dc.subject ABTS cze
dc.subject katechiny cze
dc.subject flavonoidy cze
dc.subject methylxantiny cze
dc.subject HPLC-MS cze
dc.subject HPLC-DAD cze
dc.subject tea eng
dc.subject antioxidant capacity eng
dc.subject catechins eng
dc.subject flavonoids eng
dc.subject methylxanthines eng
dc.title Nápoje s obsahem čajového extraktu a stanovení jeho obsahu cze
dc.title.alternative Determination of the content of tea in beverage with tea extract eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Červenka, Libor
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated Determination of derivates of flavone and methylxanthine in the beverage with tea extract was topic of this diploma thesis. The separation conditions of liquid chromatography method with UV/VIS detection as well as preparation of the sample were optimized. Using the optimized method, derivates of flavone and methylxanthine were determined in ice tea samples containing green or black tea extract, packet green and black tea samples and instant granulated tea samples. The content of the tested compounds in the samples were verified by HPLC-MS method. The antioxidant capacities of the tea samples were determined by method DPPH and ABTS and the obtained results were compared with the amount of antioxidants. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37237
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky komise. cze
dc.identifier.stag 33347
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account