Stavová regulace soustavy motor - generátor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor
dc.contributor.author Mucha, David
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68429
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou stavové regulace. Cílem práce je řídit stavovým regulátorem soustavu motor generátor. Před samotným návrhem regulátoru byla provedena identifikace soustavy. Návrh parametrů regulátoru je možný dvěma metodami. Při řízení byly parametry regulátoru navrženy podle kvadratického kritéria. Soustava je připojena k počítači pomocí měřicí karty MF634. cze
dc.format 86 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dynamický systém cze
dc.subject stavový popis cze
dc.subject stavová regulace cze
dc.subject estimátor cze
dc.subject identifikace cze
dc.subject Dynamical system eng
dc.subject State space eng
dc.subject State control eng
dc.subject Estimator eng
dc.subject Identification eng
dc.title Stavová regulace soustavy motor - generátor cze
dc.title.alternative State feedback control of motor - generator system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dušek, František
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with state control. State control of motor-generator system was objective of this work. As first, system was indentified, then the controller was designed. Two ways of design of state controller can be determined. As for state control, linear­quadratic criterion has been chosen for settings of controller. System was connected to PC through MF634 measuring card. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35956
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Hlavním cílem diplomové práce byl teoretický návrh a simulační a praktické ověření činnosti stavových regulátorů, jejichž součástí jsou estimátory úplného resp. redukovaného řádu, pro řízení laboratorní soustavy motor - generátor. V teoretické části se diplomant zabýval identifikací simulačního modelu a teorií řízení stavovými regulátory s estimátory. Diplomant prokázal, že zvládl teorii stavového řízení a umí ji aplikovat i na konkrétní dynamický systém. Přínosem práce je implementace vybraných stavových regulačních obvodů s estimuátory v prostředí Simulink a jejich ověření na laboratorním modelu. Výsledky práce lze využít především ve výuce nebo při návrhu řízení jiných soustav v rámci laboratoře. cze
dc.identifier.stag 32186
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account