Potenciál brownfields v prostředí českých měst střední velikosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Hlavatá, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:37Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68412
dc.description.abstract Tato diplomová práce bude sloužit k pochopení problematiky brownfields, konkrétněji rozebere brownfields vzniklé v bývalých vojenských areálech. V práci bude návrh objektů, které splňují definici brownfields, ale nejsou zapsány v databázi CzechInvest. A pro vybrané město Královéhradeckého kraje bude vybrán projekt revitalizace kasáren a navrženo vylepšení projektu. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Brownfields cze
dc.subject projekty cze
dc.subject revitalizace cze
dc.subject vojenské brownfields cze
dc.subject CzechInvest cze
dc.subject město Jičín cze
dc.subject kasárna cze
dc.subject Brownfields eng
dc.subject projects eng
dc.subject revitalisation eng
dc.subject military brownfields eng
dc.subject CzechInvest eng
dc.subject city of Jičín eng
dc.subject barracks eng
dc.title Potenciál brownfields v prostředí českých měst střední velikosti cze
dc.title.alternative Potential of brownfields in the context of Czech mid-size cities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zdražil, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis should help to understand the topic of brownfields, specifically brownfields in former military grounds. There is proposal of grounds, which meets the requirements for brownfields, but aren't registered in the database of CzechInvest. There is a project of revitalisation and suggestion for improvement of the project for a certain city in the county of Hradec Králové eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35730
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázku položenou vedoucím práce, jež zněla: Revitalizace kterého podvyužitého areálu z aktualizované databáze brownfields na území města Jičín bude dle Vašeho soukromého názoru nejnáročnější a proč? Studentka zodpověděla otázky položené oponentem práce, jež zněly: Které z jičínských brownfieldů (kromě kasáren) mají, podle Vás, nejvyšší potenciál k relativně brzké obnově, a proč? Které oblasti ČR jsou výskytem brownfields nejvíce postiženy? V rozpravě byla tázána na možnost výskytu ekologické zátěže v areálu kasáren. Dále byla tázána na důvody, pro které nebyla vytvořena databáze, a na potřebný počet brtownfields, pro který by, dle jejího názoru, mohla být databáze zpracována. cze
dc.identifier.stag 31972
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account