Radioterapie karcinomu plic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Odrážka, Karel
dc.contributor.author Pavlíček, Marek
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:32Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68410
dc.description.abstract Bakalářská práce "Radioterapie karcinomu plic" je rozdělena na dvě základní části. První je část teoretická, která se zabývá obecnými informacemi o rakovině plic a uvádí čtenáře do dané problematiky (popisuje epidemiologii, klasifikaci, příznaky) a možnými typy léčby, zejména radioterapií. Ve druhé výzkumné části byla u dvaceti pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, kteří podstoupili kurativní radioterapii, provedena retrospektivní analýza dvou souborů odchylek v nastavení pacienta s následným vyhodnocením a výpočtem velikosti bezpečnostního lemu CTV-PTV s/bez využití IGRT. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom plic cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject IMRT cze
dc.subject IGRT cze
dc.subject CBCT cze
dc.subject systematické chyby cze
dc.subject náhodné chyby cze
dc.subject bezpečnostní lemy cze
dc.subject lung cancer eng
dc.subject radiotherapy eng
dc.subject systematic error eng
dc.subject random error eng
dc.subject safety limit for radiotherapy eng
dc.title Radioterapie karcinomu plic cze
dc.title.alternative Radiotherapy of lung cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Novák, Tomáš
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "Radiotherapy of the lung cancer" is divided into two parts. The first theoretical part deals with general information about the lung cancer (such as epidemiology, classification, symptomatology...) and principles of the therapy, radiotherapy above all. The second research part contains the group of twenty patients with non-small cell lung cancer, who went through the curative radiotherapy and the retrospective analysis of set-up deviations resulting in the calculation of the size of the safety limit CTV-PTV. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36493
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uveďte výhody a nevýhody jednotlivých metod zobrazení IGRT. 2. Co umožňují v praxi pokročilé zobrazovací metody IGRT? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33302
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account