Souvislosti památkové péče s podnikatelským prostředím regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Drašnerová, Petra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:10Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:10Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68378
dc.description.abstract Práce se zabývá kulturními památkami a jejich vlivem na rozvoj regionu. Věnuje se charakteristice destinací a jejich atraktivitám, vztahům mezi kulturními památkami, veřejným a soukromým sektorem a také využití kulturních památek. Analyzuje a hodnotí ekonomický dopad památkové péče hospitalu Kuks na region, ve kterém se nachází. cze
dc.format 71s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject atraktivita cze
dc.subject destinace cze
dc.subject turismus cze
dc.subject rozvoj regionu cze
dc.subject hospital Kuks cze
dc.subject potenciál rozvoje cze
dc.subject attractiveness eng
dc.subject tourism eng
dc.subject regional development eng
dc.subject hospital Kuks eng
dc.subject development potential eng
dc.title Souvislosti památkové péče s podnikatelským prostředím regionu cze
dc.title.alternative Historic preservation in context of entrepreneurial environment in a region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The work is concerned with cultural relics and their influence on region progress. The work characterizes destinations and their attractiveness, relations between cultural relics and both public and private sectors and using of cultural relics as well. It analyzes and evaluates the economic impact of the historic preservation of the hospital Kuks in the region where it is located. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Souvislosti památkové péče s podnikatelským prostředím regionu.\par} \par{\par{\par{Cílem práce bylo vyhodnocení dopadů památkové péče na podnikatelské prostředí vybraného regionu.\par} \par{Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucího práce:\par} \par{1) Kdybyste měla zvolit 10 ukazatelů, které by dle Vašeho názoru na úrovni obce nejlépe vystihly dopady památkové péče do regionu, které by to byly. V seznamu uveďte, zda jsou tyto indikátory v současné době na úrovni obce dostupné či ne.\par} \par{Odpovědi na otázky vedoucího práci i komise byly dostačující.\par}\par}\par} cze
dc.identifier.stag 31971
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account