Zajišťování bezpečnosti v Novém Městě nad Metují

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Langr, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:07Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68372
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice zajišťování bezpečnosti v Novém Městě nad Metují. Obsahem práce je hodnocení činností a financování vybraných bezpečnostních složek podílejících se na zajišťování bezpečnosti na území Nového Města nad Metují. Součástí práce je dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost obyvatel s prací uvedených bezpečnostních složek a bezpečnostní situaci ve městě. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject Nové Město nad Metují cze
dc.subject obecní policie cze
dc.subject Policie České republiky cze
dc.subject security eng
dc.subject Nové Město nad Metují eng
dc.subject local police eng
dc.subject Police of the Czech republic eng
dc.title Zajišťování bezpečnosti v Novém Městě nad Metují cze
dc.title.alternative Preservation of public safety in Nové Město nad Metují eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is devoted to ensuring the safety in Nové Město nad Metují. The content of this thesis is an evaluation of the activities and financing of selected security forces contributing to ensuring the safety in the area of Nové Město nad Metují. The bachelor thesis also includes a questionnaire survey focused on the inhabitants satisfaction with the activites of the mentioned security forces and the security situation in the town. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35729
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student představil základní teze své bakalářské práce. Uvedl cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentoval výsledky, kterých dosáhl. V rámci rozpravy odpověděl na tyto otázky: Seznámil jste, nebo máte v plánu seznámit, zástupce města a městské policie s výsledky dotazníkového šetření? Jaké je Vaše osobní hodnocení úrovně bezpečnosti v Novém Městě nad Metují? Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 29153
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account