Pojištění motorových vozidel na českém trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan
dc.contributor.author Valdmanová, Linda
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:01Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68368
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje vývoj trhu s pojištěním odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Analyzuje nejen vývoj tohoto odvětví jako celku, ale zaměřuje se i na konkrétní pojišťovny a jejich podíl na trhu. V závěru práce je popsán bonus - malus systém, který je představen na reálném produktu ČSOB Pojišťovny. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pojistný trh cze
dc.subject pojišťovny cze
dc.subject povinné ručení cze
dc.subject pojistné cze
dc.subject bonus - malus systém cze
dc.subject insurance market eng
dc.subject insurance companies eng
dc.subject liability insurance eng
dc.subject premium eng
dc.subject bonus - malus system eng
dc.title Pojištění motorových vozidel na českém trhu cze
dc.title.alternative Compulsory Motor Insurance on the Czech market eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gogola, Ján
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated Master thesis analyzes the development of the market for liability insurance of motor vehicles. It analyzes not only the development of the sector as a whole, but also focuses on the specific insurers and their market share. The conclusion is described bonus - malus system that is introduced to the real product CSOB Insurance. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36274
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Pojištění motorových vozidel na českém trhu. Studentka zodpověděla tyto otázky: Vysvětlete: U některých pojišťoven v Německu je možné do výpočtu pojistného zahrnout naježděné bezeškodné měsíce v ČR. Jak se dá náhodně vybrat vozidlo? Jaký má být správný kód Vašeho modelového příkladu na str. 69? Jak byste načrtla matici pravděpodobností přechodu mezi jednotlivými B-M třídami? Jak může být rozdíl nákladů pojišťoven a přijatého pojistného téměř 1,8 mld. Kč? Jak náročné byly výpočty, které jste prováděla? Jaké jsou vývojové trendy v pojištění motorových vozidel? Jaký je rozdíl mezi pojištěním motorových vozidel a povinným ručením? cze
dc.identifier.stag 31891
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account