Metody stanovení zajistného v neživotním pojištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera
dc.contributor.author Panchartková, Lenka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:01Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68367
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na teoretický popis metod stanovení netto zajistného při různých typech a formách zajištění s důrazem na využití Paretova rozdělení. Praktická část obsahuje ukázky aplikace těchto metod při výpočtu zajistného v proporcionálním a neproporcionálním zajištění. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject netto zajistné cze
dc.subject Paretovo rozdělení cze
dc.subject proporcionální zajištění cze
dc.subject neproporcionální zajištění cze
dc.subject neživotní pojištění cze
dc.subject nett reinsurance premium eng
dc.subject Pareto distribution eng
dc.subject proportional reinsurance eng
dc.subject non-proportional reinsurance eng
dc.subject non-life insurance eng
dc.title Metody stanovení zajistného v neživotním pojištění cze
dc.title.alternative Methods for determination of reinsurance premium in non-life insurance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The thesis has been focused on the theoretical description of the methods for the determination of net premiums in various types and forms of reinsurance with emphasis on the Pareto distribution. The practical section contains examples of application of these methods for the nett reinsurance premium calculation in proportional and non-proportional reinsurance. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36270
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Metody stanovení zajistného v neživotním pojištění. Studentka zodpověděla tyto otázky: Co je to nettozajistné? Jak má vypadat správně graf pro poměrnou část zajistné částky? cze
dc.identifier.stag 29723
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account