Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan
dc.contributor.author Zvárová, Markéta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:44Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68352
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá část charakterizuje vybrané prvky podnikatelské infrastruktury. Další část popisuje hlavní činnost a hospodaření Jihočeské agentury pro inovační podnikání. Poslední část je věnována analýze efektivnosti a vlivu agentury na region. Součástí této kapitoly je zhodnocení činnosti a navrhované doporučení. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject podnikatelská infrastruktura cze
dc.subject regionální rozvojová agentura cze
dc.subject vědeckotechnický park cze
dc.subject podnikatelský inkubátor cze
dc.subject regional development eng
dc.subject business infrastructure eng
dc.subject regional development agency eng
dc.subject science and technology park eng
dc.subject business incubator eng
dc.title Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region cze
dc.title.alternative Analysis of chosen element of business infrastructure in the region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhartová, Veronika
dc.date.accepted 2017-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes the effectiveness of the The South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising and its impact on the region. The first part is dedicated to regional development and regional policy. The second part defines selected elements of the business infrastructure. The next section describes the main activity and management of The South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising. The last part is dedicated to the analysis of the effectiveness and its impact on the region. This chapter includes an evaluation of the main activity and proposed recommendations. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36176
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Analýza vlivu vybraného podnikatelského infrastruktury na region. Po prezentaci práce studentka odpověděla na otázku z posudku:V rámci doporučení na straně 68 Vaší práce doporučujete zapojování podniků do klastrů. Vysvětlete proč.Následovala krátká diskuze k diplomové práci, v rámci které studentka reagovala na všechny podněty komise. cze
dc.identifier.stag 31846
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account