Analýza příčin odhalených podvodů v oblasti čerpání dotací z fondů Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pichová, Simona
dc.contributor.author Vodehnalová, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:34Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68337
dc.description.abstract Práce analyzuje příčiny odhalených podvodů v oblasti čerpání dotací z fondů Evropské unie. Zabývá se zejména podvody v oblasti regionální politiky v programovém období 20072013. Hlavním cílem práce je analyzování a podrobné rozebrání těchto podvodů spolu s vytyčením rizikových oblastí. Práce také obsahuje statistiky nahlášených podezření na podvod i případů, ve kterých došlo k poškození finančních zájmů Evropské unie. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fondy Evropské unie cze
dc.subject dotace cze
dc.subject odhalené podvody cze
dc.subject regionální politika cze
dc.subject European Union funds eng
dc.subject grants eng
dc.subject revealed frauds eng
dc.subject regional policy eng
dc.title Analýza příčin odhalených podvodů v oblasti čerpání dotací z fondů Evropské unie cze
dc.title.alternative Analysis of Causes of Revealed Frauds in the Sphere of Obtaining Grants from the Funds of European Union eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated The work analyses the causes of revealed frauds in the sphere of obtaining grants from the European Union funds. It deals with frauds in a sphere of regional policy in the programming period of 2007-2013. The main aim of the work is to analyse the details of these frauds and define the areas of risk. The work provides not only the statistics of the reported suspicions of frauds but also the statistics of cases in which the financial interests of the European Union were damaged. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35707
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své bakalářské práce. Uvedla cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky: V práci (str. 26) zmiňujete, že: Se sestavením projektové žádosti mohou žadateli pomoci poradenské firmy``. Uveďte některé firmy, které se touto činností zabývají. Fungují na principu ziskové nebo neziskové činnosti? V práci jste uvedla, že mezi rizikové faktory v případě odhalených podvodů v průběhu čerpání dotací z EU, patří i korupce. Existuje v současné době nějaký strategický dokument, který se zabývá bojem proti podvodům a korupci v oblasti čerpání prostředků z fondů EU? Pokud ano, stručně jej představte. Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31743
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account