Veřejné zakázky - zásady zadávacího řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana
dc.contributor.author Havelková, Michaela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:25Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:25Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68328
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá veřejnými zakázkami. Zaměřuje se především na zásady zadávacího řízení a jejich aplikační praxi. Jedná se především o zásadu transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti. V analýze je použita relevantní judikatura správních soudů. V závěru práce byla provedena komparace zadávání veřejných zakázek ve dvou vybraných městech se zaměřením na splnění zásady transparentnosti. Výsledky analýzy byly vyhodnoceny a byla navržena opatření k odstranění nedostatků. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zákony cze
dc.subject veřejné zakázky cze
dc.subject zásady cze
dc.subject zadávací řízení cze
dc.subject judikatura cze
dc.subject law eng
dc.subject public procurement eng
dc.subject principles eng
dc.subject procurement procedure eng
dc.subject case law eng
dc.title Veřejné zakázky - zásady zadávacího řízení cze
dc.title.alternative Public procurement - the principles of procurement procedure eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šmíd, Martin
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with public contracts. It focuses mainly on the principles of the procurement procedure and its application practice. This is primarily the principle of transparency, non-discrimination, equal treatment and adequacy. The relevant case law of the administrative courts is used in the analysis. At the end of the thesis was realized a comparison of public procurement is carried out in two selected cities, focusing on the fulfillment of the principle of transparency. The results of the analysis have been evaluated and measures have been proposed to address the shortcomings. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35995
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Veřejné zakázky - zásady zadávacího řízení. Cílem práce byla analýza aktuální právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zásady zadávacího řízení a jejich dopad na aplikační praxi. Studentce byly komisí položeny následující otázky:Na straně 53 uvádíte, že správní soudy přezkoumávají dodržení zásad 3E v zadávacím řízení. Vysvětlete, jaké důsledky z porušení těchto zásad mohou soudy dovodit. Dále vysvětlete, zda spatřujete rozpor mezi závěry soudů a ÚOHS ohledně přezkumu dodržování těchto zásad a případně jak by se tento rozpor měl odstranit.Vyplývají z Vaší práce nějaká nějaké body či postupy, v kterých byste doporučila jednomu z komparovaných měst inspirovat se úpravou v druhém městě? cze
dc.identifier.stag 31878
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account