Interní komunikace ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana
dc.contributor.author Šmídová, Sandra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:56Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68279
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce "Interní komunikace ve vybrané organizaci" je podat ucelený pohled na interní komunikaci ve vybrané firmě. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se interní komunikace. Výzkumná část obsahuje analýzu současného stavu a na základě zjištěných skutečností návrh zlepšení procesů komunikace. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject interní komunikace cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject organizace cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject internal communication eng
dc.subject communication eng
dc.subject organization eng
dc.subject research eng
dc.title Interní komunikace ve vybrané organizaci cze
dc.title.alternative Internal communication in an organization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis "Internal communication in an organization" is to give a comprehensive view of internal communication in the chosen company. The work is divided into two parts. The theoretical part defines terms related to internal communication. The practical part contains an analysis of the current situation and on their findings suggest improving communication processes. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36092
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce bylo podat pohled na interní komunikaci ve vybrané organizaci. Studentka seznámila komisi se závěry práce, zodpověděla otázky zaznamenané vedoucím práce a zodpověděla otázky položené komisí:Byl tam souhlas ze strany zaměstnanců podniku? Chtělo po Vás vrcholové vedení vidět výsledky? Jaký byl postoj vrcholového vedení k šetření? cze
dc.identifier.stag 31692
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account