Srovnání výsledků finanční analýzy dvou podniků stejného odvětví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Štěpánová, Lenka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68267
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a srovnáním výsledků společností ENERGETIKA Třinec, a.s. a ENERGY Ústí nad Labem, a.s. v letech 20112015. Finanční analýza je prováděna pomocí vybraných poměrových ukazatelů, bankrotních a bonitních modelů a ukazatele ekonomické přidané hodnoty. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject bonitní a bankrotní ukazatele cze
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject ratio indicator eng
dc.subject bonity and bankruptcy models eng
dc.subject economic value addend eng
dc.title Srovnání výsledků finanční analýzy dvou podniků stejného odvětví cze
dc.title.alternative Comparison of the results of the financial analysis of two companies of the same sector eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with financial analysis and compares the results of company ENERGETIKA Třinec, a.s. and ENERGY Ústí nad Labem, a.s. in the range of years 20112015. The financial analysis is implemented with using of financial ratios, bankruptcy and non-bankruptcy models and economic value added. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36083
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka nejprve představila svou práci s názvem Srovnání výsledků finanční analýzy dvou podniků stejného odvětví. Cílem práce bylo zjištění a srovnání finanční výkonnosti dvou podniků stejného odvětví prostřednictvím finanční analýzy. Studentka dále odpověděla na otázku vedoucího:Co myslíte je příčinou, že ukazatele rentability podniku ENERGY mají klesající trend po celé sledované období? cze
dc.identifier.stag 31642
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account