Hodnocení využití výrobní kapacity vybraného podniku, stanovení bodu zvratu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Žáková, Anna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:49Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68262
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hodnocením využití výrobní kapacity ve vybraném podniku, stanovení bodu zvratu. Teoretická část je zaměřena na teorii podniku a výroby, dále pak na výrobní kapacitu a její využití, směnnost a časové fondy. V praktické části je popsán podnik Technometra Český Brod, a.s. a provedena analýza časového využití výrobních kapacit vybraných skupin strojů v jednotlivých měsících. Dále je v práci souhrn časového využití kapacity v letech 2012-2016, popsané zhodnocení stavu a doporučení pro zlepšení stavu. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podniky cze
dc.subject využití cze
dc.subject kapacita cze
dc.subject směnnost cze
dc.subject companies eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject capacity eng
dc.subject time-shift operation eng
dc.title Hodnocení využití výrobní kapacity vybraného podniku, stanovení bodu zvratu cze
dc.title.alternative Evaluation of production capacity utilization of the chosen company, determination of break even point. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis evaluates an utilization of production capacity in a company and determinates a breakeven point. In theoretical part is described theory of business and production as well as production capacity and its utilization, time-shift operation and time funds. In practical part of the thesis has been described and characterized company Technometra Český Brod,a.s. In the following steps was analysed time evaluation groups of machines in months and a summary of capacity in years 2012-2016. At the end of the work is evaluated current situation and made recommendations for improvements. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36080
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Hodnocení využití výrobní kapacity vybraného podniku, stanovení bodu zvratu.Cílem práce bylo zhodnotit stupeň využití výrobní kapacity ve vybraném podniku a doporučit opatření pro zlepšení stavu. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucího práce: 1) Jak byste s informacemi, které vám dal k dispozici management podniku, odhadla intenzivní využití strojního vybavení a tím i využití výrobní kapacity podniku. Odpovědi na otázky vedoucího práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31593
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account