Reakce firem na cílování inflace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekerka, Bohuslav
dc.contributor.author Ledašilová, Klára
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68232
dc.description.abstract Řešenou problematikou diplomové práce je cílování inflace České národní banky, které provádí ovlivňováním měnového kurzu od roku 2013. Jsou zde uvedena základní teoretická východiska v kontextu monetární politiky a inflace. Hlavní částí práce jsou devizové intervence České národní banky a analýza jejich důsledků. Součástí je i komparace cílování inflace s vybranými centrálními bankami. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cílování inflace cze
dc.subject devizové intervence cze
dc.subject měnový kurz cze
dc.subject Česká národní banka cze
dc.subject monetární politika cze
dc.subject inflation targeting eng
dc.subject foreign exchange intervention eng
dc.subject exchange rate eng
dc.subject Czech National Bank eng
dc.subject monetary policy eng
dc.title Reakce firem na cílování inflace cze
dc.title.alternative A reaction of firms on inflation targeting performed by the CNB eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hřebík, František
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of the inflation targeting executed by Czech National Bank. Using the currency manipulation, this targeting has been applied since 2013. The main section contains the compilation of interventions 'causes, course and consequences. Additionally the concepts related to these operations are explained on the theoretical basis and the execution is compared with other national banks' practices. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36174
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence V rámci prezentace studentka seznámila se svou prací Reakce firem na cílování inflace. Cílem práce byla analýza důsledků cílování inflace, které provádí ČNB ovlivňováním měnového kurzu, na finanční situaci firem. Klady a zápory použití tohoto nástroje. Reakce firem v odvětvové struktuře. Komparace efektivnosti v mezinárodním měřítku. Studentka dále odpověděla na otázku vedoucího: Díky intervencím ČNB v celkové výši 1291,5 mld Kč ČNB vytvořila rozsáhlé zásoby v zahraničních měnách. Jak mohou tyto zásoby ovlivnit vývoj měny a ekonomiku země? Položena byla rovněž otázka z posudku oponenta: Jak ovlivní intervencemi získaná aktiva měnovou politiku ČNB v budoucnosti? V rámci rozpravy byly položeny následující otázky: 1. Mohla byste zmínit konkrétní výsledky mezinárodní komparace přístupů centrálních bank v inflační politice z Vaší práce? 2. Jaká je situace ohledně inflace ve vybraných zemích? cze
dc.identifier.stag 32001
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account