Hodnocení ekonommické situace vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela
dc.contributor.author Zejdová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68231
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vyhodnocení ekonomické situace podniku v prvních letech podnikání. Teoretická část obsahuje možnosti provedení finanční analýzy a její nejdůležitější ukazatele včetně vyhodnocení investičního záměru. Praktická část zahrnuje stručnou charakteristiku podniku a výpočty ukazatelů finanční analýzy, které budou prezentovány jednatelům podniku. Na základě zjištěných skutečností jsou v poslední kapitole uvedeny návrhy a doporučení pro zlepšení ekonomické situace podniku. cze
dc.format 91 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject výkonnostní ukazatelé cze
dc.subject interpretace ukazatelů finanční analýzy cze
dc.subject hodnocení investic cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject performance indicators eng
dc.subject interpreting indicators of financial analysis eng
dc.subject investments evaluating eng
dc.title Hodnocení ekonommické situace vybraného podniku cze
dc.title.alternative Evaluation of the economic situation of the selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pfleger, Antonín
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The work is focused on the evaluation of the economic situation of the company in the early years of business. The theoretical part contains the possibility of financial analysis and with its most important indicators including an evaluation of the investment project. The practical part includes brief characteristics of the company and calculation of financial analysis indicators which will be presented to the management of the company. Based on the facts, the last chapter contains the suggestions and recommendations for improving the economic situation of the company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35826
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Hodnocení ekonomické situace vybraného podniku.Cílem práce bylo provedení finanční analýzy vybraného podniku, návrhy a doporučení, kterými by se měl podnik do budoucna řídit. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce a oponenta: 1) Autorka ve své práci uvádí, že k problémovým oblastem patří zadluženost (90%) a likvidita. Jaká nebezpečí mohou vyplývat pro podnik v této situaci? 2) Jako další problémovou oblast uvádíte komunikaci s zaměstnanci, jak by se dala tato situace zlepšit? 3) Při popisu podniku jste zařadila mezi slabé stránky najímání extermích pracovníků, co Vás k tomu vedlo? 4) Proč jste do výpočtu CF započetla splátky komerční hypotéky rozdělené na úroky a úmor? Bylo nutné je pro konečný důsledek rozdělovat? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponenta i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31866
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account