Firma jako příjemce dotace z fondů Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knězáčková, Radka
dc.contributor.author Kurka, Milan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:28Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68227
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na možnosti získání finančních prostředků z Evropské unie. Finanční analýza společnosti Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o., je zaměřena na sledování vlivu poskytnuté dotace na její hospodaření. Poměrová analýza zjišťuje rozdíly ve výsledných ukazatelích při poskytnutí a neposkytnutí dotace ve vybraném období. Výsledky jednotlivých analýz a návrhy na zlepšení jsou uvedeny v závěru práce. cze
dc.format 96 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dotace z Evropské unie cze
dc.subject dotační politika Evropské unie cze
dc.subject finanční analýza podniku cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject vliv dotace na hospodaření cze
dc.subject subsidies from the European Union eng
dc.subject European Union subsidy policy eng
dc.subject financial analysis of the company eng
dc.subject ratio analysis eng
dc.subject influence of the subsidy on the economy eng
dc.title Firma jako příjemce dotace z fondů Evropské unie cze
dc.title.alternative The company as a recipient of grants from the European Union eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on possibilities of obtaining funds from the European Union. The financial analysis of the Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. is concerned about monitoring of the subsidy impact on its management. Ratio analysis analyzes the differences in the resulting indicators comparing providing and not providing a subsidy in the selected period. The results of the individual analyzes and suggestions for improvement are presented in the final part of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36179
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Cílem práce bylo charakterizovat možnosti firem jak získat dotaci z fondů Evropské unie a analyzovat vliv poskytnuté dotace na hospodaření vybrané firmy. Student odpověděl na otázky položené vedoucím práce, oponentem~práce a na otázky položené komisí: Ze závěrů práce vyplývá, že firma se potýká s vyšší mírou zadluženosti. Navrhněte opatření, která by měla firma přijmout, aby míru zadluženosti snížila? cze
dc.identifier.stag 31752
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account