Analýza CSR aktivit a jejich vliv na image podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zemanová, Barbora
dc.contributor.author Haklová, Petra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:21Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68215
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti a jejího vlivu na image společnosti. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá teoretickými poznatky v dané oblasti, jako jsou definice pojmu společenská odpovědnost, jednotlivé pilíře CSR, komunikace společensky odpovědných aktivit a také image. Ve druhé části jsou sepsány společensky odpovědné aktivity konkrétní společnosti. V závěru práce je proveden průzkum o povědomí CSR aktivit a jejich vlivu na image dané společnosti. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject společenská odpovědnost cze
dc.subject Stakeholdeři cze
dc.subject image cze
dc.subject Tripple-Bottom-Line cze
dc.subject CSR aktivity cze
dc.subject Česká spořitelna cze
dc.subject corporate social responsibility eng
dc.subject Stakeholders eng
dc.subject image eng
dc.subject Tripple-Bottom-Line eng
dc.subject CSR Activities eng
dc.subject Česká spořitelna eng
dc.title Analýza CSR aktivit a jejich vliv na image podniku cze
dc.title.alternative Analysis of CSR Activities and Their Influence on a Company's Image eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stříteská, Michaela
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This paper is focused on the issue of corporate social responsibility and its influence on a company's image. The thesis is divided into two main parts. The first part deals with theoretical knowledge in the given area such as definitions of the term corporate social responsibility, the individual CSR pillars, the communication of social responsible activities, and image as well. In the second part, socially responsible activities of a specific company are described. In conclusion, a research on awareness of CSR activities and their influence on image of the given company is conducted. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35865
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Analýza CSR aktivit a jejich vliv na image podniku. Cílem práce byla charakteristika a provedení analýzy CSR aktivit ve vybraném podniku, zhodnocení využívaných nástrojů komunikace CSR a určení jejich vlivu na image podniku. Po obhájení práce byly položeny otázky vedoucí práce a oponentky: 1) Jakou má podle Vašeho názoru vybraný podnik image? Jak byste zhodnotila v rámci srovnání s konkurencí? 2) V rámci obhajoby diplomové práce stručně uveďte, jak hodnotí vliv CSR aktivit na image podniku zahraniční studie (autoři)? 3) Jakým způsobem ovlivnil získané výsledky vzorek respondentů (či forma distribuce), kteří dotazník vyplnili? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponentky i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31662
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account