Využití sociálních sítí na B2B trzích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Severová, Aneta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:18Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:18Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68209
dc.description.abstract Cílem diplomové práce na téma "Využití sociálních sítí na B2B trzích" je analyzovat a popsat využívání sociálních sítí na business trzích v rámci České republiky. V první části práce jsou nejprve popsány pojmy týkající se elektronického marketingu, průmyslového marketingu a sociálních médií. V druhé části je nejprve představena firma BARTH media, a. s. a přiblížena aktuální situace ve využívání sociálních sítí v rámci B2B trhů v České republice a v zahraničí. Práce obsahuje konkrétní doporučení a postupy pro zmiňovaný podnik. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject elektronický marketing cze
dc.subject průmyslový trh cze
dc.subject sociální média cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject electronic marketing eng
dc.subject industrial market eng
dc.subject social media eng
dc.subject social networks eng
dc.title Využití sociálních sítí na B2B trzích cze
dc.title.alternative Using social networks for B2B markets eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Školudová, Jana
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The primary goal of this master´s thesis on the topic " Using social networks for B2B markets" is to analyze and describe using social networks for business markets in the Czech Republic. At the beginning of this thesis there are described terms of electronic marketing, industrial marketing and social media. In the second part is firstly introduced company BARTH media, a. s. and explained topical situation using social networks in business markets in the Czech Republic and abroad. Thesis includes specific advice and instructions for the mentioned company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35832
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Využití sociálních sítí na B2B trzích. Cílem práce bylo analyzovat a popsat využívání sociálních sítí na business trzích v rámci České republiky. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce a oponentky: 1) Autorka práce může uvést, zda byli zástupci BARTH - media, a. s. seznámeni s návrhy autorky a popř. jaká byla jejich reakce. 2) Autorka práce mimo jiné navrhuje využít kalkulaci celoživotní hodnoty zákazníka (s. 62). Jaká vstupní data by do této kalkulace zahrnula? 3) Ve své práci uvádíte, že podniky v ČR dostatečně nevyužívají sociální média. Mohla byste sdělit osobní názor na tuto situaci, uvést jaké jsou důvody? 4) Která doporučení navrhovaná v diplomové práci budou v praxi aplikována? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponentky i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31595
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account