Analýza náborových činností ve vybraném podniku se zamřením na generaci Y

Show simple item record

dc.contributor.advisor Školudová, Jana
dc.contributor.author Ledrová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:14Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68201
dc.description.abstract Tato práce pojednává o významu personalistiky v organizaci a personálních činnostech. Podrobně jsou popsány možnosti a metody pro získávání, výběr a posuzování zaměstnanců. Součástí práce jsou charakteristiky a specifika na pracovním trhu generací X, Y a C. V další části se práce zabývá analýzou současného stavu a následným zlepšením náborových činností ve vybraném podniku se zaměřením na nastupující generaci Y. cze
dc.format 78 s., 4 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject personalistika cze
dc.subject nábor cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject generace Y cze
dc.subject human resources eng
dc.subject recruitment eng
dc.subject employees eng
dc.subject generation Y eng
dc.title Analýza náborových činností ve vybraném podniku se zamřením na generaci Y cze
dc.title.alternative Analysis of staff recruitment strategies focusing on the generation Y in the chosen company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kantorová, Kateřina
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated This work focuses on the importance of human resources in the organization and personnel management. The methods of acquiring, assessing and choosing employees are described in a great detail. The generations X, Y and C and their characteristics and specifications on the job market are also part of this thesis. The analysis of the current state is dealt with in the following part. Furthermore, this work suggests possible improvements of recruitment activities in the chosen company with the focus on upcoming generation Y. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35835
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Cílem práce byla finanční analýza podniku v prvních letech podnikání. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce, oponentem práce a na otázky položené komisí: V kapitole 2.1 Metody získávání pracovníků neuvádíte sociální síť LinkedIn. Doporučovala byste podnikům využívat tuto sociální síť a proč? Mezi hlavní aktuální problémy společnosti uvádíte také zvyšující se nároky nastupující generace Y. Posuďte, podle Vašeho osobního názoru, tuto situaci a navrhněte doporučení. Která doporučení navrhovaná v diplomové práci budou v praxi aplikována? cze
dc.identifier.stag 31521
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account