Komparace přístupů k naplňování principů konceptu Corporate Social Responsibility

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Kaufmannová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:10Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:10Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68194
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přístupem vybraných ekonomických subjektů ke konceptu Corporate Social Responsibility. Cílem práce je provést analýzu a komparaci přístupů a nástrojů s frekvencí jejich využívání k naplňování společenské odpovědnosti ve vybraných firmách a dále získané výsledky porovnat s přístupy charakterizovanými v odborné literatuře. V závěru práce je také souhrn názorů odpovědných pracovníků vybraných firem na vnímání konceptu CSR v dnešní podobě. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení (1. část), nepřístupné (2. část) cze
dc.subject Corporate Social Responsibility cze
dc.subject společenská odpovědnost cze
dc.subject ochrana životního prostředí cze
dc.subject stakeholder cze
dc.subject etický kodex cze
dc.subject Corporate Social Responsibiliy eng
dc.subject environment protection eng
dc.subject stakeholder eng
dc.subject Code of Ethics eng
dc.title Komparace přístupů k naplňování principů konceptu Corporate Social Responsibility cze
dc.title.alternative Comparison of the approaches for meeting the principles of CSR concept eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis deals with approach of selected economic subjects to concept of Corporate Social Responsibility. The aim of this work is to realise an analysis and comparation of approaches and tools with the frequency of their use to fulfil the CSR social responsibility in selected companies and than compare the asquired results with. In conlusion there is also a summary of views of responsible employees from selected companies about the perception of concept CSR in nowadays. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35824
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Komparace přístupů k naplňování principů konceptu Corporate Social Responsibility. Cílem práce bylo provést analýzu a komparaci přístupů a nástrojů využívaných k naplňování společenské odpovědnosti ve vybraných firmách. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce a oponenta: 1) V rámci rozpravy k diplomové práci nastiňte, jaký bude dle Vašeho názoru budoucí vývoj využívání konceptu CSR u malých a středních firem. 2) Ztotožňujete se vnitřně se závěry svého šetření, ze kterých vyplývá, že některé podniky vnímají CSR jako důležitější než maximalizaci zisku? Není jejich počínání spíše blíže klasickému "public relations"? 3) Pro která odvětví a pro které články dodavatelsko-odběratelského řetězce je, dle Vašeho názoru, CSR nejvíce důležité? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponenta i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 29212
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account