Zhodnocení cyklodopravy v Pardubicích a její vizualizace formou pohybových map

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka
dc.contributor.author Žampach, Marek
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68175
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout vhodný postup pro tvorbu pohybové mapy prezentující cyklistickou situaci v Pardubicích a zhodnocení dané situace. Druhou částí práce je zhodnocení použitelnosti vytvořených kartografických výstupů a prostředků v nich použitých. Návrh postupu pro hodnocení nesměřuje ke statisticky zpracovatelným výsledkům. cze
dc.format 67 s., 11 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cyklodoprava cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject pohybové mapy cze
dc.subject použitelnost cze
dc.subject kartografie cze
dc.subject cyclotourism eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject movement map eng
dc.subject usability eng
dc.subject cartography eng
dc.title Zhodnocení cyklodopravy v Pardubicích a její vizualizace formou pohybových map cze
dc.title.alternative Evaluation of cyclotourism in Pardubice and visualization it in the form move maps eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sedlák, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to propose a suitable procedure for creating movement map which shows the cycling situation in Pardubice and allows assessment of the situation. The second part of the thesis describes usability evaluation of created map outputs including used symbology. Aim of the usability evaluation was to identify problems in usability. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36389
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s tématem své diplomové práce Zhodnocení cyklodopravy v Pardubicích a její vizualizace formou pohybových map. Komise měla následující otázky: Domníváte se, že by počet participantů zlepšil výsledky uživatelského testování použitelnosti? Student se domnívá, že počet participantů by nezlepšil výsledky. Srovnejte stav cyklodopravy s cyklodopravou v jiných městech. Student uvedl názornou tabulku vztahující se k problematice v rámci celé republiky. Porovnejte cyklodopravu v Pardubicích a ostatních městech z hlediska vybudované infrastruktury. Student uvedl subjektivní vnímání dané problematiky. Kolik účastníků bylo přítomno monitorování na zdymadle? Student uvedl 2 účastníky a místo monitoringu. Jak je ošetřeno, že portál snímá pouze cyklisty a kolik těchto portálů v Pardubicích je? Student uvedl, že proces snímání mu není znám. cze
dc.identifier.stag 31162
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account