Možnosti hodnocení bezpečnosti regionů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Knápek, Daniel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:42Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68167
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na možnosti, kterými lze hodnotit bezpečnost v regionech České republiky. Za pomoci dotazníkové šetření bude zjištěno, jaké mají obyvatelé regionů obavy. Pomocí statistických metod budou vyhledány možné závislosti mezi vybranými indikátory a obavami v regionech. Nakonec práce budou regiony mezi sebou porovnány. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject regiony cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject obavy cze
dc.subject statistické metody cze
dc.subject security eng
dc.subject regions eng
dc.subject questionnaire survey eng
dc.subject fear eng
dc.subject statistic methods eng
dc.title Možnosti hodnocení bezpečnosti regionů cze
dc.title.alternative Security evaluation options in regions eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The theses is focused on the possibilities of evaluating security in the Czech republic regions. The type od common fears will be detected by questionnaire survey. Using the statistical methods will be founded possible relation between chosen indicators and common fears in regions. At the end of the thesis regions will be compared to each other. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36166
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil s výsledky své bakalářské práce na téma Možnosti hodnocení bezpečnosti regionů. Otázky komise: Pokuste se stručně porovnat vnímání vybraných hrozeb v jednotlivých analyzovaných regionech. Projevila se v grafech vyšší obava z chemického útoku, v Pardubickém kraji je větší koncentrace podniků. Nebyl by místo tabulky 10 na straně 20 Vaší práce lepší výčet, když spolu atributy nesouvisí? Autor na otázky pohotově odpovídal. cze
dc.identifier.stag 32020
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account