Porovnání elektrochemických vlastností borem dopovaných diamantových elektrod s různým obsahem boru a jejich vyuţití pro stanovení leukovorinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šelešovská, Renáta
dc.contributor.author Kränková, Barbora
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:28Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68156
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo porovnání elektrochemických vlastností a aplikačních moţností borem dopovaných diamantových elektrod s různým obsahem boru. Elektrochemické vlastnosti byly studovány zejména pomocí cyklické voltametrie reverzibilních redoxních systémů [Fe(CN)6]3-/4- a [Ru(NH3)6]3+/2+. Jako analyt pro porovnání aplikačních moţností byl zvolen leukovorin, který se vyuţívá při léčbě nádorových onemocnění. V rámci diplomové práce byla vyvinuta metoda jeho stanovení s vyuţitím komerčně dostupné borem dopované diamantové elektrody, která byla následně aplikována na testované elektrody. Získané výsledky byly na závěr porovnány a diskutovány. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject voltametrie cze
dc.subject borem dopovaná diamantová elektroda cze
dc.subject elektrochemické vlastnosti cze
dc.subject leukovorin cze
dc.subject voltammetry eng
dc.subject boron-doped diamond electrode eng
dc.subject electrochemical properties eng
dc.subject leucovorin eng
dc.title Porovnání elektrochemických vlastností borem dopovaných diamantových elektrod s různým obsahem boru a jejich vyuţití pro stanovení leukovorinu cze
dc.title.alternative Comparison of the electrochemical properties of boron doped diamond electrodes with different boron content and their application for leucovorin determination eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Navrátil, Tomáš
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis was to compare electrochemical properties and application possibilities of boron-doped diamond electrodes with different boron content. Electrochemical properties were studied mainly by cyclic voltammetry of reversible redox markers [Fe(CN)6]3-/4- and [Ru(NH3)6]3+/2+. Leukovorin, a drug used for a treatment of various types of cancer, was chosen as an analyte for the comparison of practical applicability of the investigated electrodes. Within the thesis, analytical method of its determination was developed using commercially available boron-doped diamond electrode at first and was subsequently applied to the tested electrodes. The obtained results were finally compared and discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36189
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 32671
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account