Odstraňování vybraných kovů z odpadní vody pomocí hybridního membránového procesu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránková, Hana
dc.contributor.author Rytíř, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:27Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:27Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68155
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá odstraňováním těžkých kovů z vody pomocí hybridního membránového procesu. Tento proces kombinoval sorpci na zeolitu s cross-flow mikrofiltrací na keramické membráně. Teoretická část práce popisuje druhy odpadních vod a metody čištění vod. Největší prostor je zde věnován membránovým procesům. Experimentální část následně popisuje ověření účinnost procesů při odstraňování vybraných těžkých kovů (Cd2+, Ni2+, Cu2+) z vody s použitím zeolitu A a kombinace sorpčního procesu a mikrofiltrace. Naměřená a vyhodnocená data pak popisují jak kinetiku procesů, tak i stanovenou sorpční kapacitu. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject odpadní voda cze
dc.subject těžké kovy cze
dc.subject zeolit cze
dc.subject sorpce cze
dc.subject mikrofiltrace cze
dc.subject waste water eng
dc.subject heavy metals eng
dc.subject zeolite eng
dc.subject sorption eng
dc.subject microfiltration eng
dc.title Odstraňování vybraných kovů z odpadní vody pomocí hybridního membránového procesu cze
dc.title.alternative Removal of selected metals from waste water using a hybrid membrane proces eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bělina, Petr
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with removing heavy metals from water using hybrid membrane process. This process combined sorption on zeolite and a cross-flow microfiltration on a ceramic membrane. The theoretical part describes types of wastewater and water treatment methods. the most important attention is devoted to the membrane process. Results of experiments verify the efficiency of processes of selected heavy metal removing (Cd2 +, Ni2 +, Cu2 +) from water using zeolite A, and the zeololite sorption and microfiltration combination. Measured and processed data describe both the kinetics of the processes as well as sorption capacity evaluation. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36192
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30183
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account