Návrh úprav místních komunikací v obci Radvanice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav
dc.contributor.author Cicvárek, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:20Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68150
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem úprav místních komunikací v obci Radvanice. Jsou vytvořeny dvě varianty, jejichž cílem je vhodné navržení uspořádání křižovatky, autobusových zastávek a komunikací pro chodce. Práce je zpracována jako dopravně urbanistická studie dané oblasti. cze
dc.format 21 s. + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject křižovatky cze
dc.subject autobusové zastávky cze
dc.subject chodníky cze
dc.subject konstrukční vrstvy cze
dc.subject bezbariérové úpravy cze
dc.subject local roads eng
dc.subject crossroads eng
dc.subject bus stops eng
dc.subject pavements eng
dc.subject structural layers eng
dc.subject barrier freeadjustments eng
dc.title Návrh úprav místních komunikací v obci Radvanice cze
dc.title.alternative A design for modification of local roadsin the village of Radvanice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis is about the design of local roads modification in the Radvanice village. There are two variants which goal is suitable design of crossroads, bus stops and pavements modification. Bachelor thesis is done like traffic urban study of given district. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36141
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 31393
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account