Návrh nové trasy silnice II/312 v úseku Rozsocha - České Libchavy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Matějka, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:19Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68148
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo navržení nové trasy silnice II/312 ze směru České Libchavy kolem obce Rozsocha, pokračující směr Choceň. Výsledkem je navržená jedna trasa ve složitém terénu, která zlepšuje jízdní vlastnosti a neprochází přes obec Rozsocha v Orlickém Podhůří. Navržená trasa byla posouzena z hlediska situačního a finančního řešení. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject silniční komunikace cze
dc.subject návrhy cze
dc.subject studie cze
dc.subject kategorie cze
dc.subject road communication eng
dc.subject design eng
dc.subject studies eng
dc.subject category eng
dc.title Návrh nové trasy silnice II/312 v úseku Rozsocha - České Libchavy cze
dc.title.alternative Design of a new route of the road II / 312 in the section Rozsocha - Czech Libchavy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to design a new route of the road II/312 from the direction České Libchavy around of Rozsocha continuing direction Choceň. The result is one route proposed in complicated terrain that improves driving performance and does not pass through the village of Rozsocha in the Orlic mountains. The proposed route was assessed in terms of situational and financial solutions. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36134
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 31238
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account