1,3,5-Triazin jako elektronakceptorní část push-pull systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kulhánek, Jiří
dc.contributor.author Šimon, Pavel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:49Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68141
dc.description.abstract Předmětem této práce je syntéza a studie fyzikálně chemických vlastností nových push-pull chromoforů s 1,3,5-triazinovým skeletem. S využitím crosscouplingových reakcí a Knoevenagelovy kondenzace bylo připraveno 9 nových sloučenin, z toho 8 literárně dosud nepopsaných, s 1,3,5-triazinem jako elektronakceptorem a dimethylamino skupinou jako elektrondonorem. U připravených chromoforů byly studovány elektronakceptorní vlastnosti 1,3,5 triazinu a fyzikálně chemické vlastnosti připravených sloučenin v závislosti na konjugovaném systému mezi elektronakceptorem a elektrondonorem. Konjugovaný systém byl tvořen 1,4-fenylem, ethynylfenylem, bifenylem, fenylethynylfenylem, styrylem, styrylfenylem, styrylethynlfenylem nebo ethenylstyrylem. Všechny připravené sloučeniny byly charakterizovány všemi dostupnými analytickými metodami (1H a 13C NMR, HR MALDI-MS, IČ spektroskopie) a u pěti sloučenin byla struktura ověřena RTG analýzou. Fyzikálně chemické vlastnosti byly zkoumány cyklickou voltametrií, UV/Vis spektroskopií, diferenční skenovací kalorimetrií a semimpirickými výpočetními metodami. cze
dc.format 102 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 1,3,5-triazin cze
dc.subject push-pull chromofor cze
dc.subject crosscouplingové reakce cze
dc.subject Knoevenagelova kondenzace cze
dc.subject optoelektronika. cze
dc.subject 1,3,5-triazine eng
dc.subject push-pull chromophores eng
dc.subject crosscoupling reaction eng
dc.subject Knoevenagel condensation eng
dc.subject optoelectronic eng
dc.title 1,3,5-Triazin jako elektronakceptorní část push-pull systémů cze
dc.title.alternative 1,3,5-Triazine as Electron Withdrawing Group in Push-Pull Systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dudek, Kamil
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This work deals with the synthesis and study properties of new derivatives of 1,3,5-triazine. The 1,3,5-triazine was used as an acceptor of electrons in push-pull chromophores. For preparation were used of crosscoupling reactions and Knoevenagel condensation. Nine new push-pull chromophores (8 compounds have not been described in the literature yet) were prepared with 1,3,5-triazene as a acceptor of electrons and dimethyl amino group as a donor of electrons. In the prepared chromophores were studied character of 1,3,5-triazine as electron withdrawing group in push-pull systems and physicochemical properties depending on the conjugated system between donor and acceptor. Conjugated system was formed by 1,4-phenyle, ethylphenyle, biphenyle, phenylethylphenyle, styrene, styrenphenyle, styrenethylphenyle or ethylstyrene. Chromospheres were identified by 1H and 13C NMR, IR and MALDI (and 5 chromospheres were identified by RTG analysis). Chromospheres properties were investigated by cyclic voltammetry, UV/Vis spectroscopy, differential scanning calorimetry, and by the calculations. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35838 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 32429
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account