Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Linhart, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:13Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68111
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro mikropočítač a PC pomocí softwaru MATLAB, ve kterém bylo vytvořeno i grafické rozhraní pro nastavování parametrů regulátoru a vyobrazování průběhů. Dále je provedena identifikace soustavy a regulační experimenty s touto soustavou. cze
dc.format 56 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject jednočipové mikropočítače cze
dc.subject řídící jednotka cze
dc.subject regulace cze
dc.subject regulátor cze
dc.subject identifikace soustavy cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject Matlab cze
dc.subject hydraulicko-pneumatická soustava cze
dc.subject Microcontroller eng
dc.subject Control unit eng
dc.subject Control eng
dc.subject Controller eng
dc.subject System identification eng
dc.subject Arduino eng
dc.subject Matlab eng
dc.subject Hydraulic-pneumatic system eng
dc.title Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy cze
dc.title.alternative Control Unit of Hydraulic-Pneumatic Laboratory System eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the control of hydraulic-pneumatic laboratory systém using Arduino platform. Thesis focused on design of a control unit, digital controller and create a program for a microcomputer and PC using Matlabe software, in witch a graphical interface for setting the controller parametres and viewing of data was created. The thesis describes the identification and control systems experiments with this system as well. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35973
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat řídicí jednotku, vytvořit program pro mikropočítač a pro PC, identifikovat soustavu, navrhnout číslicový regulátor a provést regulační experimenty. Všechny body zadání byly splněny. Práce je členěna logicky, ovšem stylistická úroveň není příliš dobrá. Student pracoval samostatně. cze
dc.identifier.stag 32463
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account