Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cvejn, Jan
dc.contributor.author Hrbek, Václav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:09Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68104
dc.description.abstract Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject regulace cze
dc.subject arduino cze
dc.subject sériová komunikace cze
dc.subject uživatelská aplikace cze
dc.subject Regulation eng
dc.subject Arduino eng
dc.subject Serial communication eng
dc.subject User application eng
dc.title Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu cze
dc.title.alternative Simple HMI equipment for monitoring of the real process eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The work is oriented to scanning and subsequent regulation of non-electric value. By selection of appropriate hardware and a brief of presentation of alternatives. It was also programmed a simple human-machine interface. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35966
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo vytvoření rozhraní na bázi modulu s jednočipovým počítačem pro monitorování a řízení jednoduchého reálného procesu a příslušné HMI aplikace v prostředí MS Windows. Hlavní částí práce bylo vytvoření příslušné aplikace v prostředí MS Windows. Student pracoval samostatně a cíle práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 29884
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account