Analýza kontrolérů softwarově definovaných sítí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holík, Filip
dc.contributor.author Mokráček, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:01Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68099
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou open source kontrolérů softwarově definovaných sítí. Stručně jsou popsány principy SDN. U jednotlivých kontrolérů je popsána jejich architektura, poskytované vlastnosti, požadavky na hardware a software, instalace a spouštění. V praktické části je popsán vývoj aplikace komunikující se všemi analyzovanými kontroléry včetně rozhraní REST použitého ke komunikaci, formátu JSON použitého k přenosu dat a síťového emulátoru Mininet pro testování aplikace na virtualizované topologii. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject SDN cze
dc.subject softwarově definované sítě cze
dc.subject kontrolér cze
dc.subject REST cze
dc.subject JSON cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject software defined networks eng
dc.subject SDN eng
dc.subject controller eng
dc.subject REST eng
dc.subject JSON eng
dc.subject application eng
dc.title Analýza kontrolérů softwarově definovaných sítí cze
dc.title.alternative Analysis of SDN controllers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the analysis of open source software defined networks controllers. It briefly describes the principles of SDN. The architecture, provided features, hardware and software requirements, installation and startup are described for each controller individually. The practical part describes the development of the application which communicates with all the analyzed controllers, including the description of the REST interface which is used for communication, the JSON format which is used for data transfer, and the network emulator Mininet for testing of the application on a virtualized topology. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36052
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářké práce bylo provést analýzu kontrolérů pro softwarově definované sítě včetně porovnání jejich vlastností a vhodných oblastí nasazení. Cílem praktické části bylo vytvoření SDN aplikace, na které autor bude moci porovnat náročnost jejího vývoje v jednotlivých kontrolérech. Práce obsahuje logicky zpracovaný přehled kontrolérů softwarově definovaných sítí. Provedení bakalářské práce je nadprůměrné, a to i přes vysokou náročnost zadané tématiky. Bakalářská práce splnila zadání. cze
dc.identifier.stag 33621
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account